ARCHA V TÝDNU  18.-25.11.2018

Zájemci o časopis Církve bratrské Brána
– hlaste se  u Marie Kampové.
Časopis vychází 10x ročně s přílohou iNForm o dění v církvi. Cena je 430,- Kč.
Předplatné je možné zaplatit na účet sboru 2000380583/2010 a vs. 56. Do poznámky jméno.

*

Předplatné časopisu ŽIVOT VÍRY zaplaťte nejpozději do 10. 12. u Evy Brzákové. Cena: 453,- Kč

*

ELIM oznamuje, že vzhledem dovoleným bude knihkupectví včetně kavárny od  4. 12. zavřeno.
Nezapomeňte dárky nakoupit včas!

*

19. 11. ve 20:00 (po)Modlitební sejití starších sboru

*

20.11. v 18:00 (út) Kurz Alfa

*

23.11. (pá) od 17:00 – Slavnostní večer pro pozvané

*

24.11. (so) 14:00 – 18:00 – Den otevřených dveří pro veřejnost

*

25.11. (ne) 9:30 a 14:00 – Sborový den
kázání T. Holubec, společný oběd a odpolední slavnost 

PŘIPRAVUJEME 

30.11. 14:00 – 19:00 Adventní trh a kavárna
(informace u Pavly Trott)

PRAVIDELNĚ 

Nedělní bohoslužba Neděle 9:30 (modlitby v 9:00)

Anglický klub Pondělí 17:00 (2. a 4. pondělí)

Kurz Alfa Úterý 18:00 

Seniorklub Středa 17:00 

Seniorklub cvičení Čtvrtek 9:00 

Awana klub Čtvrtek 17:00 

Dorost Pátek 16:30

Mládež Sobota 18:00

Evergreeni Neděle 17:30

.

Kategorie: Novinky