ARCHA V TÝDNU  18.-25.2.2018

Pastorační službu starších po nedělní bohoslužbě najdete v besídkové místnosti v přízemí

*

Staršovstvo vyzývá členy sboru k modlitbám za Boží vedení při rozhodování o vikariátu br. Jana Macka v našem sboru.

*

19. 2. ve 20:00 (po) Modlitební sejití starších sboru

*

20. 2. v 9:00 (út) Společné čtení Žalmů v rámci 40 dní s Biblí
Zapojme se do akce 40 dní s Biblí i doma! Rozpisy jsou ve vestibulu.

*

21. 2. v 18:00 (st) Klub deskových her

*

25. 2. v 9:30 (ne) Bohoslužba, kázání Jan Macek

PŘIPRAVUJEME

4. 3. Výroční členské shromáždění
Přihláška na společný oběd je ve vestibulu.
(Občerstvení skupina M. Kampové)

TERMÍN DO KALENDÁŘE

od 7. 3. (1x za 14 dní) Biblické hodiny – Téma: modlitba

PRAVIDELNĚ 

Nedělní bohoslužba Ne 9:30 (modlitby v 9:00)

Anglický klub Po 17:00 2. a 4. pondělí

Seniorklub St 16:45 

Biblická hodina není

Awana klub Čt 17:00 

Dorost Pá 16:30

Mládež So: 18:00

Evergreeni Ne 17:30

Kategorie: Novinky