ARCHA 19. – 26. 1. 2014

MIMOŘÁDNĚ

 20. 1. v 9.00 (po) Modlitební sejití starších sboru

*

20. 1. v 18.00 (po) Ekumenické modlitební setkání v kostele sv. Jana Křtitele

*

22. 1. v 18.15 (st) Biblická hodina (téma: Izaiáš – Dost bylo Boha!)

*

 23. 1. v 18.00 (čt) Ekumenické modlitební setkání na faře ČCE Sladkovského ul.

*

24. – 25. 1. (pá – so) Východočeská mládežnická HOUBA v Arše

*

26. 1. v 9.30 (ne) Bohoslužba kázání: Vladimír Horský,  kazatel CB v Havlíčkově Brodě

26. 1. (po bohoslužbě) Setkání plnoprávných členů sboru a starších sboru.

 PRAVIDELNĚ

Nedělní bohoslužba (ne 9:30, modlitby 9:00)

Anglický klub (pondělí 17:00/ob týden)

Seniorklub (středa 17:00)

Biblická hodina (středa 18:15)

Sejití maminek (čtvrtek 9:00/ob týden)

Awana klub (čtvrtek 17:00)

Dorost (pátek 16:30)

Mládež (sobota 18:00)

Evergreeni (neděle 18:00)

Pastýřská služba

(po bohoslužbě je vpředu v sále připravený jeden ze starších sboru k rozhovoru a k modlitbě)

Kategorie: Novinky