ARCHA V TÝDNU  19.-26.5.2019

Po nedělní bohoslužbě můžete využít pastorační službu starších sboru v místnosti střední besídky.

*

Pozvánky na celocírkevní akce sledujte prosím na nástěnce nebo na webu cb.cz

*
Po nedělní bohoslužbě zveme na kávu v kavárně a vestibulu 

*

20. 5. v 20:00 (po)Modlitební sejití starších sboru

*

24. 5. (pá) Noc kostelů
16:00 Prezentace NOE
18:00 Cvičení paměti
19:30 Život začíná po stovce

*

26. 5. v 9:30 (ne) Bohoslužba, kázání Bronislav Matulík 
po bohoslužbě členské shromáždění – hlasování o správci Romanovi Neumannovi
Z vážných důvodů nepřítomnosti na členském shromáždění při hlasování o správci sboru je možná předstihová volba.
Kontaktujte D. Kalvachovou Pol. Tf: 736 658 176. Volba může proběhnout u vás doma, nebo v neděli 19.5. po bohoslužbě popř. čtvrtek 23.5. v 16:45 hod.

PŘIPRAVUJEME

1.6. v 14:00 (so) Svatební den Kristiny Widenské a Tomáše Kabíčka (v kostele sv. Bartoloměje)

*

16. 6. v 9:30 (ne) Bohoslužba s oficiálním rozloučením s Tabačanovými
a následný další společný program.

PRAVIDELNĚ 

Nedělní bohoslužba Neděle 9:30 (modlitby v 9:00)

Anglický klub Pondělí 17:00 (2. a 4. pondělí)

Kurz Alfa Úterý 18:00 

Seniorklub Středa 17:00 

Seniorklub cvičení Čtvrtek 9:00 

Awana klub Čtvrtek 17:00 

Dorost Pátek 16:30

Mládež Sobota 18:00

Evergreeni Neděle 17:30

Kategorie: Novinky