ARCHA 2. – 9. 2. 2014

JEŠTĚ DNES

Dnes sbírka 10 Kč pro NOE (kasička vedle šatny)

*

Příspěvky do sociálního fondu můžete posílat na účet sboru 2000380583/2010 v.s. 77+prvních šest čísel vašeho rodného čísla

 

*

Vedoucí středního oddělení besídky prosí rodiče, aby po dnešní bohoslužbě přišli do besídkové místnosti ke krátké informační schůzce.

MIMOŘÁDNĚ

3. 2. v 17:00 (po) Seniorklub

*

3.2. v 18:00 (po) Pracovní sejití starších sboru

*

5. 2. (st) Zápis do 1. ročníku NOE – ZŠ

*

5. 2. v 18:15 (st) Biblická hodina (téma: Izaiáš – Naděje v beznaději)

*

9. 2. v 9:30 (ne) Bohoslužba, večeře Páně, neděle ETS a sbírka na podporu

Evangelikálního teologického semináře ustanovená konferenčním usnesením CB

PŘIPRAVUJEME

18. 2. – 18. 3. Pět večerů o výchově dětí (pořádá NOE – ZŠ – info na nástěnce a na webu)

*

23. 2. v 16:00 (ne) Filipíny – přednáška F. Krampoty

 PRAVIDELNĚ

Nedělní bohoslužba (ne 9:30, modlitby 9:00)

Anglický klub (pondělí 17:00/ob týden)

Seniorklub (středa 17:00)

Biblická hodina (středa 18:15)

Sejití maminek (čtvrtek 9:00/ob týden)

Awana klub (čtvrtek 17:00)

Dorost (pátek 16:30)

Mládež (sobota 18:00)

Evergreeni (neděle 18:00)

Pastýřská služba

(po bohoslužbě je vpředu v sále připravený jeden ze starších sboru k rozhovoru a k modlitbě)

Kategorie: Novinky