ARCHA

2. – 9. 9. 2012

Mimořádně

3. 9. v 18.00 (po) Pracovní sejití starších sboru

*

5. 9. v 18.15 (st – již pravidelně každou středu) přemýšlení nad evangeliem podle Lukáše v rámci biblických hodin

*

6. 9. v 15.00 (čt) Bohoslužba v DD U Kostelíčka (slouží kaz. M. Tabačan)

*

8. 9. ve 14.00 (so)  Ironman – akce mládeže

*

9. 9. v 9.00 (ne) Bohoslužba s Večeří Páně

Připravujeme

 15. 9. (so) svatební den Hanky Vaňkátové a Pavla Kampav Děčíně

16. 9. v 17.00 (ne) vyprošení požehnání novomanželům v Arše (možnost popřát, občerstvit se a pobýt s novomanželi)

*

16. 9. v 9.00 (ne) Bohoslužba se službou

kaz. Daniele Heczka

*

Na neděle 16. 9. a 23. 9. staršovstvo vyhlašuje účelovou sbírku na splácení dluhu po stavbě Archy (dlužíme ještě 2.098.220 Kč + úroky)

*

od 25. 9. podzimní běh Kurzu Alfa

Pravidelně

Nedělní bohoslužba (ne 9:00, modlitby 8.00)

Modlitby za sbor (středa 17:15)

Biblická hodina (středa 18:15)

Sejití maminek (čtvrtek 9.00/ob týden)

Awana klub (čtvrtek 17:00)

Dorost (pátek 16:30)

Mládež (sobota 18.00)

Evergreeni (neděle 18:00)

Kategorie: Novinky