ARCHA 2. – 9. 3. 2014

MIMOŘÁDNĚ

3. 3. v 17:00 (po) Seniorklub (přednáška pana Řeháčka z KPP)

*

3. 3. v 18:00 (po) Pracovní sejití starších sboru

*

4. 3. v 16:00 (út) Pět večerů o výchově dětí (ve škole NOE, Zborovské nám. 2018)

*

5. 3. v 18:15 (st) Biblická hodina (téma: Duchovní vypočítavost se nevyplácí)

*

9. 3. ve 9.30 (ne) Bohoslužba s Večeří Páně

*

9. 3. ve 13.30 (ne) Výroční členské shromáždění (společný oběd – přihláška ve vestibulu)

PŘIPRAVUJEME

od 12. 3. 40 dní s Biblí (rozpisy na stole ve vestibulu)

*

16. 3. v 15:30 (ne) Seniorátní setkání v CB Hradec Králové pro všechny, kdo se aktivně podílejí na práci ve sborech v jakékoli roli

téma: Jak (ne) vyhořet

řečník: D. Novák

PRAVIDELNĚ

Nedělní bohoslužba (ne 9:30, modlitby 9:00)

Anglický klub (pondělí 17:00/ob týden)

Seniorklub (středa 17:00)

Biblická hodina (středa 18:15)

Sejití maminek (čtvrtek 9:00/ob týden)

Awana klub (čtvrtek 17:00)

Dorost (pátek 16:30)

Mládež (sobota 18:00)

Evergreeni (neděle 18:00)

Pastýřská služba (po bohoslužbě je vpředu v sále připravený jeden ze starších sboru k rozhovoru a k modlitbě)

Kategorie: Novinky