ARCHA V TÝDNU  2.-9.6.2019

Po nedělní bohoslužbě můžete využít pastorační službu starších sboru v místnosti střední besídky.

*

Pozvánky na celocírkevní akce sledujte prosím na nástěnce nebo na webu cb.cz

*
Po nedělní bohoslužbě zveme na kávu v kavárně a vestibulu 

*

3. 6. v 18:00 (po) Pracovní sejití starších sboru

*

9. 6. v 9:30 (ne) Bohoslužba,  kázání M. Tabačan, Večeře Páně

PŘIPRAVUJEME

16. 6. v 9:30 (ne) Bohoslužba s oficiálním rozloučením s Tabačanovými
od 15 hod společný program s pohoštěním na hřišti školy NOE.

PŘIPRAVUJEME NA PRÁZDNINY

29. 6. – 6. 7. English Camp
JEŠTĚ JSOU VOLNÁ MÍSTA! Bližší informace u Honzy Macka

*

29. 6. – 6. 7. Rodinný English Camp

*

13. – 20. 7. Tábor Awany

*

29. 7. – 10. 8. Tábor dorostu

*

17. – 24. 8. Relax mládeže

PRAVIDELNĚ 

Nedělní bohoslužba Neděle 9:30 (modlitby v 9:00)

Anglický klub Pondělí 17:00 (2. a 4. pondělí)

Kurz Alfa Úterý 18:00 

Seniorklub Středa 17:00 

Seniorklub cvičení Čtvrtek 9:00 

Awana klub Čtvrtek 17:00 

Dorost Pátek 16:30

Mládež Sobota 18:00

Evergreeni Neděle 17:30

Kategorie: Novinky