ARCHA 2. – 9. 11. 2014

JEŠTĚ DNES

18:00 (ne) Večer modliteb a chval

MIMOŘÁDNĚ

3. 11. v 18:00 (po) Pracovní sejití starších sboru

*

4.11. v 18.15 (st) Biblická hodina – Jak se pláče s plačícími?

téma: soucit

*

7.– 8. 11. Modlitby mládeže 24/1

*

9.11. v 9.30 (ne) Bohoslužba s Večeří Páně a křtem

*

8.– 9. 11. Víkend Kurzu Alfy v Dlouhém – konferenčním centru

*

30. 11 po bohoslužbě Setkání starších sboru se členy sboru

PRAVIDELNĚ 

Nedělní bohoslužba (neděle 9:30, modlitby 9:00)

English Club (pondělí 17:00 2. a 4. pondělí)

Alfa kurz (úterý 18:00)

Seniorklub (středa 16:45)

Biblická hodina (středa 18:15 )

Sejití maminek (čtvrtek 9:00/ob týden)

Awana klub (čtvrtek 17:00)

Dorost (pátek 16:30)

Mládež (sobota 18:00)

Evergreeni (neděle 18:00)

Kategorie: Novinky