ARCHA V TÝDNU  2.-9.12.2018

Předplatné časopisu ŽIVOT VÍRY zaplaťte nejpozději do 10. 12. u Evy Brzákové. Cena: 453,- Kč

*

ELIM oznamuje, že vzhledem k dovoleným bude knihkupectví včetně kavárny od  4. 12. zavřeno.
Nezapomeňte dárky nakoupit včas!

*

Zapojme se do akce Vánoční balíčky – podrobné informace zde.

*

3. 12. v 17:00 (po) Seniorklub
– přednáška s promítáním arch. M. Petráně

*

3. 12. v 18:00 (po) Pracovní sejití starších sboru

*

4.12. v 18:00 (út) Kurz Alfa

*

8. 12. v 16:00 (so) v kostele ČCE v Hronovické ulici
Vzpomínkové setkání na deportaci a následné utrpení Židů z Pardubic a okolí

*

9. 12. v 9:30 (ne) 2. ADVENTNÍ NEDĚLE
Bohoslužba, večeře Páně, požehnání dětem

*

9. 12. v 12:00 Oběd seniorů s mládeží

PŘIPRAVUJEME

16. 12. v 18:00 (ne) Klub deskových her

18. 12. v 18:00 (út) Večer kurzu Alfa pro všechny
na téma „Jak prožít život naplno“

24. 12. v 23:00 Štědrovečerní bohoslužba

25. 12. v 9:30 Bohoslužba na Boží hod

Od 15. 2. 2019 Manželské večery

PRAVIDELNĚ 

Nedělní bohoslužba Neděle 9:30 (modlitby v 9:00)

Anglický klub Pondělí 17:00 (2. a 4. pondělí)

Kurz Alfa Úterý 18:00 

Seniorklub Středa 17:00 

Seniorklub cvičení Čtvrtek 9:00 

Awana klub Čtvrtek 17:00 

Dorost Pátek 16:30

Mládež Sobota 18:00

Evergreeni Neděle 17:30

.

Kategorie: Novinky