ARCHA V TÝDNU  2. – 9.9.2018

Nabízíme Denní čtení – úvahy nad Hesly Jednoty bratrské.
Úvahy nad biblickými texty vycházejí z pera autorů a autorek z Církve bratrské, Církve československé husitské, Českobratrské církve evangelické, Evangelické církve augsburského vyznání v ČR, Evangelické církve metodistické, Slezské církve evangelické augsburského vyznání a Starokatolické církve. Z Církve bratrské autorsky do knihy tentokrát přispěli David Beňa, Miloš Poborský, David Novák, Ondřej Vavrečka, Karel Hůlka, Dalimil Staněk, Jana Macková, Pavel Škrobák, Jakub Ptáček, Miloš Hejzlar, Petr Raus, Tomáš Pospíchal.
Cena se bude odvíjet od celkového počtu objednaných výtisků za náš sbor 60,- až 90,- Kč.
Objednávejte do 12. 9. u Marie Kampové 732157372, archapardubice@gmail.com.

*

3. 9. v 18:00 (po) Pracovní sejití starších sboru

*

6. 9. v 17:00 (čt) Porada vedoucích klubu Awana

*
9. 9. v 9:30 (ne) Bohoslužba, večeře Páně
kázání Petr Raus – uvedení vikáře Jana Macka do služby 

PŘIPRAVUJEME 

od 25. 9. Kurz Alfa

PRAVIDELNĚ 

Nedělní bohoslužba Neděle 9:30 (modlitby v 9:00)

Anglický klub Pondělí 17:00 (2. a 4. pondělí)

Kurz Alfa Úterý 18:00 od 25. 9.

Seniorklub Středa 16:45 od 26.9.

 Biblické hodina Středa 18:30 od 3.10.

Seniorklub cvičení Čtvrtek 9:00 od 4.10.

Awana klub Čtvrtek 17:00 od 4.10.

Dorost Pátek 16:30

Mládež Sobota 18:00

Evergreeni Neděle 17:30

.

Kategorie: Novinky