ARCHA 20. – 27. 10. 2013

 JEŠTĚ DNES

 Pastýřská služba

(po bohoslužbě je vpředu v sále připravený jeden ze starších sboru k rozhovoru a k modlitbě)

*

18:00 (ne) Večer modliteb a chval

MIMOŘÁDNĚ

21. 10. v 8:00 (po) Modlitební sejití starších sboru

*

16. 10. v 18:15 (st) Biblická hodina

(téma této středy: Není láska jako láska)

*

25. – 28. 10. Brodfest – celostátní sejití mládeže v Havlíčkově Brodě

PŘIPRAVUJEME

2. 11. 14 – 19 hod (so) NOE zve na seminář s Eliškou Krmelovou:

Jak udělat hodinu biblického vyučování zajímavou

(budova školy na Zborovském nám. 2018 – info na nástěnce nebo na webu)

*

10. 11. v 16:00 (ne) Vzpomínkové setkání účastníků zájezdu do Polska

Vstup povolen i těm, kteří v Polsku nebyli 😎 .

PRAVIDELNĚ

Nedělní bohoslužba (ne 9:30, modlitby 9:00)

Kurz Alfa (úterý 18:00)

Seniorklub (středa 17:00)

Biblická hodina (středa 18:15)

Sejití maminek (čtvrtek 9:00/ob týden)

Awana klub (čtvrtek 17:00)

Dorost (pátek 16:30)

Mládež (sobota 18:00)

Evergreeni (neděle 18:00)

Kategorie: Novinky