ARCHA V TÝDNU  21.-28.10.2018

DNES po bohoslužbě je setkání starších se členy sboru

*

DNES v 17:00 (ne) Seniorklub 
Uganda – její proměna očima F. Krampoty
(beseda s promítáním)

*

Zájemci o časopis Církve bratrské Brána

– hlaste se  u Marie Kampové.
Časopis vychází 10x ročně s přílohou iNForm o dění v církvi. Cena je 430,- Kč.
Předplatné je možné zaplatit na účet sboru 2000380583/2010 a vs. 56. Do poznámky jméno.

*

22. 10. ve 20:00 (po) Modlitební sejití starších sboru

*

23.10. v 18:00 (út) Kurz Alfa

*

24. 10. v 18:30 (st) Biblická hodina
Téma: Kristovi učedníci 
(Když víra sílí… Tomáš)

*

25. 10. (čt) 8 do 13 hod jste zváni do školy NOE v rámci projektu 100 LET REPUBLIKY.

*

28. 10. v 9:30 (ne) Bohoslužba 
Kázání Honza – překladatel Bible

PŘIPRAVUJEME 

Akce k 20. výročí otevření Archy
23. 11. od 17:00 – Slavnostní večer pro pozvané
24. 11. 14:00 – 18:00 – Den otevřených dveří pro veřejnost
25. 11. 9:30 a 14:00 – Sborový den, kázání T. Holubec, společný oběd a odpolední slavnost 
(na oběd se přihlaste – přihláška ve vestibulu)

PRAVIDELNĚ 

Nedělní bohoslužba Neděle 9:30 (modlitby v 9:00)

Anglický klub Pondělí 17:00 (2. a 4. pondělí)

Kurz Alfa Úterý 18:00 

Seniorklub Středa 17:00 

 Biblické studium Středa 18:30 

Seniorklub cvičení Čtvrtek 9:00 

Awana klub Čtvrtek 17:00 

Dorost Pátek 16:30

Mládež Sobota 18:00

Evergreeni Neděle 17:30

.

Kategorie: Novinky