ARCHA 23. 2. –  2. 3. 2014

JEŠTĚ DNES 

16:00  Filipíny – přednáška F. Krampoty

MIMOŘÁDNĚ

25. 2. v 16:00 (út) Pět večerů o výchově dětí (ve škole NOE, Zborovské nám. 2018)

*

26. 2. v 18:15 (st) Biblická hodina (téma: Jak roste (s)vůdce?)

PŘIPRAVUJEME

9. 3. ve 13:30 (ne) Výroční členské shromáždění (společný oběd – přihláška ve vestibulu)

PRAVIDELNĚ

Nedělní bohoslužba (ne 9:30, modlitby 9:00)

Anglický klub (pondělí 17:00/ob týden)

Seniorklub (středa 17:00)

Biblická hodina (středa 18:15)

Sejití maminek (čtvrtek 9:00/ob týden)

Awana klub (čtvrtek 17:00)

Dorost (pátek 16:30)

Mládež (sobota 18:00)

Evergreeni (neděle 18:00)

Pastýřská služba (po bohoslužbě je vpředu v sále připravený jeden ze starších sboru k rozhovoru a k modlitbě)

Kategorie: Novinky