ARCHA 23. – 30. 3. 2014

JEŠTĚ DNES

Probíhá akce 40 dní s Biblí – už jste se zapojili? (rozpis čtení najdete také zde)

MIMOŘÁDNĚ

Probíhá velký úklid Archy, ještě nejsou obsazené všechny práce!!! (rozpis na nástěnce)

*

26. 3. v 18:15 (st) Biblická hodina (téma: Koho (čeho) se bojíš?)

*

28. – 30. 3. (pá – ne) Budujte se navzájem
seminář o malých skupinkách (proč, jak, s kým) v Náchodě

*

30. 3. v 9.30 (ne) Bohoslužba – slovem poslouží Jan Drahokoupil

PŘIPRAVUJEME

5. – 6. 4. Konference Přihořívá v Kutné Hoře – přihláška a informace na www.cb.cz

*

4. – 6. 4. Víkend pro ty, kdo chtějí pomoci poutnímu domu ENGEDI
Příjezd v pátek večer, odjezd v neděli odpoledne, ubytování a jídlo zajištěno.
Program: brigáda; společný program v sobotu večer; nedělní bohoslužba v nové modlitebně v Bystrém; procházka po okolí.
Více informací u Samuele nebo Hanky Jindrových (773 665 833).

PRAVIDELNĚ

Nedělní bohoslužba (ne 9:30, modlitby 9:00)

Anglický klub (pondělí 17:00/ob týden)

Seniorklub (středa 17:00)

Biblická hodina (středa 18:15)

Sejití maminek (čtvrtek 9:00/ob týden)

Awana klub (čtvrtek 17:00)

Dorost (pátek 16:30)

Mládež (sobota 18:00)

Evergreeni (neděle 18:00)

Pastýřská služba

(po bohoslužbě je vpředu v sále připravený jeden ze starších sboru k rozhovoru a k modlitbě)

Kategorie: Novinky