ARCHA V TÝDNU  23.-30.6.2019

Po nedělní bohoslužbě můžete využít pastorační službu starších sboru v místnosti střední besídky.

*

Pozvánky na celocírkevní akce sledujte prosím na nástěnce nebo na webu cb.cz

*
Po nedělní bohoslužbě zveme na kávu v kavárně a vestibulu 

PŘIPRAVUJEME

24.6. v 18:00 (po) Modlitební sejití za projekt školy NOE

*

29.6. – 6.7. English Camp
JEŠTĚ JSOU VOLNÁ MÍSTA! Bližší informace u Honzy Macka

*

29.6. – 6.7. Rodinný English Camp

PŘIPRAVUJEME 

14.7. v 9:30 (ne) Bohoslužba s vysluhováním Večeře Páně

O PRÁZDNINÁCH MIMO ARCHU

13. – 20.7. Tábor Awany

29.7. – 10.8. Tábor dorostu

17. – 24.8. Relax mládeže

PRAVIDELNĚ BĚHEM PRÁZDNIN

Nedělní bohoslužba Neděle 9:30 (modlitby v 9:00)

Kategorie: Novinky