ARCHA 23. – 30. 11. 2014

Dnes proběhne sbírka na diakonii CB

MIMOŘÁDNĚ

24. 11. v 9:00 (po) Modlitební sejití starších sboru

*

24. 11. v 18:00 (po) Klub deskových her pro malé i velké

*

26. 11. v 18.15 (st) Biblická hodina – Jsi v pohodě?

téma: druhý příchod Krista

*

29. 11. v 15:00 (so) Adventní vyrábění pod vedením Mirky Chlupové

*

30. 11. po bohoslužbě (ne) Beseda staršovstva se členy sboru

PŘIPRAVUJEME 

5. 12. v 18:00 (pá) Adventní kavárna

PRAVIDELNĚ 

Nedělní bohoslužba (neděle 9:30, modlitby 9:00)

English Club (pondělí 17:00 2. a 4. pondělí)

Alfa kurz (úterý 18:00)

Seniorklub (středa 16:45)

Biblická hodina (středa 18:15 )

Sejití maminek (čtvrtek 9:00/ob týden)

Awana klub (čtvrtek 17:00)

Dorost (pátek 16:30)

Mládež (sobota 18:00)

Evergreeni (neděle 18:00)

Kategorie: Novinky