ARCHA V TÝDNU  16.-23.9.2018

Vyzýváme všechny, kteří mají zajímavé fotografie z historie nebo aktivit Archy, aby je zapůjčili Michalu Hambálkovi pro přípravu oslavy 20. let Archy.

*

24. 9. v 18:00 (po) Modlitební setkání za projekt „Nová budova pro školu NOE“
Každý je zván!
*
24. 9. ve 20:00 (po) Modlitební sejití starších sboru

*

25. 9. v 18:00 (út) Kurz Alfa

*

26. 9. v 17:00 (st) Seniorklub
Beseda s primátorem a starostou MO II

PŘIPRAVUJEME 

3. 10. v 18:30 (st) Biblická hodina
Téma: Kristovi učedníci (v šesti zastaveních projdeme některé z učedníků Ježíše a poukážeme si na pestrost učedníků a Boží milost, která je s tím spojená)

*

4. 10. v 9:00 (čt) začíná Seniorklub – protahovací cvičení

*

4. 10. v 17:00 (čt) začíná Awana klub

*

4. 10. v 19:00 (čt) Klub deskových her

*

21. 10. (po bohoslužbě) Setkání starších se členy sboru

PRAVIDELNĚ 

Nedělní bohoslužba Neděle 9:30 (modlitby v 9:00)

Anglický klub Pondělí 17:00 (2. a 4. pondělí)

Kurz Alfa Úterý 18:00 

Seniorklub Středa 17:00 

 Biblické studium Středa 18:30 

Seniorklub cvičení Čtvrtek 9:00 

Awana klub Čtvrtek 17:00 

Dorost Pátek 16:30

Mládež Sobota 18:00

Evergreeni Neděle 17:30

.

Kategorie: Novinky