ARCHA 24. 11. – 1. 12. 2013

 V NEDĚLI

 Pastýřská služba

(po bohoslužbě je vpředu v sále připravený jeden ze starších sboru k rozhovoru a k modlitbě)

*

16.00 Moravští bratři – pokračování přednášky bratra Daniele Heczka

*

Pastýřský list předsedy CB Daniele Fajfra čtěte na nástěnce

MIMOŘÁDNĚ

25. 11. v 17.00 (po) Anglický klub

*

1. 12. (ne) proběhne celocírkevní sbírka na potřeby diakonie Církve bratrské

PŘIPRAVUJEME

6. 12. v 18:00 (pá) Adventní kavárna

*

8. 12.  ve 14:00 (ne) ELIM zve na návštěvu pardubického zámku

(pozvánka a přihláška na stole ve vestibulu; bližší info také na webu)

PRAVIDELNĚ

Nedělní bohoslužba (ne 9:30, modlitby 9:00)

Kurz Alfa (úterý 18:00)

Seniorklub (středa 17:00)

Biblická hodina (středa 18:15)

Sejití maminek (čtvrtek 9:00/ob týden)

Awana klub (čtvrtek 17:00)

Dorost (pátek 16:30)

Mládež (sobota 18:00)

Evergreeni (neděle 18:00)

Kategorie: Novinky