ARCHA 24. 2. – 3. 3. 2013

 Ještě dnes

Pastýřská služba (po bohoslužbě vpředu v sále je připravený jeden ze starších sboru k rozhovoru a k modlitbě)

*

15.00 – 17.00 Karneval pro děti (pořádá NOE MŠ v prostorách školky na Zborovského nám.)

*

19.00 Modlitební sejití starších sboru

 Mimořádně

 26. 2. v 17.00 (út) Setkání vedoucích tábora dětí

*

26. 2. v 18.00 (út)  Kurz Alfa – úvodní setkání

*

27. 2. v 17.00 (st) Seniorklub „Předčasně dospělí“ přednáška Státního okresního archivu Pardubiceo holocaustu očima těch, kteří přežili pardubický transport

*

28. 2. v 9.00 (čt) Sejití maminek

Připravujeme

10. 3. ve 13.30 Výroční členské shromáždění (možnost zůstat na společný oběd)

Termíny do kalendáře

 13. – 20. 7. Tábor dětí v Miletíně

Kategorie: Novinky