ARCHA V TÝDNU 25.6.-2.7. 2017

Sbor zřídil druhý účet číslo 11333388/2010. 
Cokoli přijde na tento účet, bude použito na opatření vlastní budovy pro školu NOE.
(Stávající sborový účet a variabilní symboly zůstávají nezměněny).

*

Pastorační službu starších po nedělní bohoslužbě najdete v besídkové místnosti v přízemí.

*

1.– 8. 7. English Camp mládežnický
Modleme se
–  Boží působení v srdcích kempáků, proměnu jejich života
– moudrost a rozvahu členů týmu v rozhovorech a večerních diskuzích
– hezké počasí, málo úrazů, příjemný personál
– nové lidi, kteří by začali chodit do mládeže

1.– 8. 7. Rodinný English Camp
Modleme se
– za působení Ducha svatého, aby na kempu vytvořil atmosféru plnou lásky, radosti, jednoty i tolerance.
– za moudrost a Boží vedení pro celý tým
– za jednoznačné zaznění evangelia
– za otevřená srdce všech účastníků a personálu

PŘIPRAVUJEME

15. – 22. 7. Tábor Awany

29. 7. – 11. 8. Tábor dorostu

12. – 19. 8. Relax mládeže

PRAVIDELNĚ V DOBĚ PRÁZDNIN

Nedělní bohoslužba Ne 9:30 (modlitby v 9:00)

 

Kategorie: Novinky