ARCHA V TÝDNU 24.9. – 1.10. 2017

DNES po bohoslužbě BESEDA SE ČLENY

*

Pastorační službu starších po nedělní bohoslužbě najdete v besídkové místnosti v přízemí.

 *

25. – 27. 5. (po-st)  Kazatelská pastorálka v Milovech

*

28. 9. – 1. 10. Sborový zájezd do Polska 
(informace Petr Kotas st.)

*

29. 9. – 1. 10. Brodfest v Havlíčkově Brodě

*

28. 9. – 1. 10. Dovolená Evergreeni

PŘIPRAVUJEME

6. 10. v 17:00 (pá) Vzpomínání na tábor dorostu
Promítání fotografií a jsou zváni rodiče

*

8. 10. v 9:30 (ne) Bohoslužba, Večeře Páně, křest

*

14. 10. v 9:00 (so) Konference Dětského obdboru RCB
na téma Rituály v rodině

 

TERMÍN DO KALENDÁŘE

26. 11. (ne) Sborový den na téma: Zabijáci duchovního života
Bohoslužba, kázání David Novák – Společný oběd – Odpolední program

PRAVIDELNĚ 

Nedělní bohoslužba Ne 9:30 (modlitby v 9:00)

Anglický klub Po 17:00 2. a 4. pondělí

Seniorklub St 16:45 od 4. 10

Awana klub Čt 17:00 od 5. 10.

Dorost Pá 16:30

Mládež So: 18:00

Evergreeni Ne 17:30

Kategorie: Novinky