ARCHA 25. 11. – 2. 12. 2012

Ještě dnes

 18.00 Večer modliteb a chval

*

19.00  Modlitební sejití starších sboru

Mimořádně

2. 12.  –  1. adventní neděle

Připravujeme

7. 12. v 18.00 (pá) Adventní kavárna

*

9. 12. v 9.00 (ne) Bohoslužba s Večeří Páně

*

13. – 26. 12. Výstava betlémů

Prosíme dobrovolníky o službu – dozor při výstavě = betlémská služba!

Rozpis na nástěnce nebo osobně s V. Lukášem.

Kategorie: Nezařazené