ARCHA 25. 8. – 1. 9. 2013

V NEDĚLI

 Pastýřská služba

(po bohoslužbě je vpředu v sále připravený jeden ze starších sboru k rozhovoru a k modlitbě)

MIMOŘÁDNĚ

 Modlitební úterky za Kurz Alfa

(bližší informace ve SL nebo u Hambálků)

Finanční dary na Kurz Alfa mají variabilní symbol 44 + rodné číslo před lomítkem

*

31. 8. 6.00 -22.00  (so)

Modlitební den za školu NOE

modlitební předměty a možnost přihlášení k modlitbám na konkrétní čas na stránkách školy Noe

*

1. 9. v 9.30 (ne)

Bohoslužba s Večeří Páně a ukončení služby kazatele Samuele Jindry

*

2. 9. v 18.00 (po)

Pracovní sejití starších sboru

*

od 4. 9. v 18.15 (st)

pravidelné biblické hodiny na téma Křesťan v nekřesťanském prostředí

( studium listu Tesalonickým)

*

5. – 9. 9. Sborový zájezd do Polska

(informace na nástěnce nebo u Petra Kotase st.)

*

15. 9. v 9.30 (ne)

Bohoslužba a instalace kazatele Martina Tabačana za správce sboru 

(kázání a instalaci povede P. Grulich)

*

15. 9. (neděle po bohoslužbě)

Setkání staršovstva se členy sboru

(na setkání bude přítomný P. Grulich – tajemník RCB, soustředíme se vyrovnání státu s naší církví a na to, jak by s tím mohla církev naložit)

Pravidelné  bohoslužby neděle 9.30 hodin

modlitební chvíle od 9.00 hodin

Kategorie: Novinky