ARCHA V TÝDNU  25.3. – 1.4.2018

Pastorační službu starších po nedělní bohoslužbě najdete v besídkové místnosti v přízemí

*

Pokračujme v modlitbách za čínské křesťany
– viz informace zde
David Novák a Petr Raus doporučují přečíst si a podle uvážení podepsat petici https://e-petice.cz/petitions/otevreny-dopis-predsedum-obou-komor-parlamentu-cr-ve-veci-azylu-cinskych-krestanu.html#504

*

26. 3. v 18:00 hod (po) modlitební setkání
za projekt „nová budova pro školu NOE“

*

27.3. v 9:00 (út) Společné čtení Žalmů v rámci 40 dní s Biblí
Zapojme se do akce 40 dní s Biblí i doma! Rozpisy jsou ve vestibulu a na webu.

*

28. 3. (st) 15:00-18:30 hod celonárodní akce Čtení Bible, Třída Míru

*

29. 3. v 15:30 (čt) Mezigenerační kafíčko 
otevřená skupinka D. Horákové

*

29. 3. v 17:00 (čt) Sederová večeře pro děti ze střední besídky a jejich rodiče

*

30. 3. v 9:30 (pá) Velkopáteční bohoslužba, Večeře Páně

*

30. 3. v 18:00 (pá) Pašije

*

1.4. v 9:30 (ne) Velikonoční bohoslužba, Večeře Páně

PŘIPRAVUJEME

4. 4. (st) 13-18 hod zápis do 1. ročníku ZŠ NOE

*

8. 4. v 18:00 (ne) Jarní koncert

PRAVIDELNĚ 

Nedělní bohoslužba Ne 9:30 (modlitby v 9:00)

Anglický klub Po 17:00 2. a 4. pondělí

Seniorklub St 16:45 

Biblická hodina St 18:30 1×14 dní

Awana klub Čt 17:00 

Dorost Pá 16:30

Mládež So: 18:00

Evergreeni Ne 17:30

Kategorie: Novinky