ARCHA V TÝDNU  25.11.-2.12.2018

Předplatné časopisu ŽIVOT VÍRY zaplaťte nejpozději do 10. 12. u Evy Brzákové. Cena: 453,- Kč

*

ELIM oznamuje, že vzhledem k dovoleným bude knihkupectví včetně kavárny od  4. 12. zavřeno.
Nezapomeňte dárky nakoupit včas!

*

26. 11. v 16:00 (po) Sejití Rady školy NOE

*

26. 11. v 18:00 (po) Modlitební setkání za projekt „Nová budova pro školu NOE“

*

27.11. v 18:00 (út) Kurz Alfa

*

30.11. 14:00 – 19:00 (pá) Adventní trh a kavárna
(informace u Pavly Trott)

*

1.12. v 9:30 (so) Generálka Dětské adventní slavnosti

*

2. 12. v 9:30 (ne)1. ADVENTNÍ NEDĚLE
Dětská adventní slavnost

PRAVIDELNĚ 

Nedělní bohoslužba Neděle 9:30 (modlitby v 9:00)

Anglický klub Pondělí 17:00 (2. a 4. pondělí)

Kurz Alfa Úterý 18:00 

Seniorklub Středa 17:00 

Seniorklub cvičení Čtvrtek 9:00 

Awana klub Čtvrtek 17:00 

Dorost Pátek 16:30

Mládež Sobota 18:00

Evergreeni Neděle 17:30

.

Kategorie: Novinky