ARCHA V TÝDNU  25.2.-4.3.2018

Pastorační službu starších po nedělní bohoslužbě najdete v besídkové místnosti v přízemí

*

Staršovstvo vyzývá členy sboru k modlitbám za Boží vedení při rozhodování o vikariátu br. Jana Macka v našem sboru.

*

26. 2. v 18:00 (po) Modlitební setkání za NOE
Každý je zván.

*

27. 2. v 9:00 (út) Společné čtení Žalmů v rámci 40 dní s Biblí
Zapojme se do akce 40 dní s Biblí i doma! Rozpisy jsou ve vestibulu a na webu.

*

28. 2. v 15:30 (st) Mezigenerační kafíčko
otevřená skupinka D. Horákové a V. Kukly

*

25. 2. v 9:30 (ne) Bohoslužba, kázání Jan Macek

*

4. 3. Výroční členské shromáždění
Přihláška na společný oběd je ve vestibulu.
Zprávy byly rozeslány přes email, kdo nemá přístup na email, obdrží tištěný výtisk.

PŘIPRAVUJEME

Jak se modlit – od 7. 3. 1/14 dní v rámci biblických hodin
kurz pod vedením M. Hambálka. Pozvánky jsou ve vestibulu.

PRAVIDELNĚ 

Nedělní bohoslužba Ne 9:30 (modlitby v 9:00)

Anglický klub Po 17:00 2. a 4. pondělí

Seniorklub St 16:45 

Biblická hodina není

Awana klub Čt 17:00 

Dorost Pá 16:30

Mládež So: 18:00

Evergreeni Ne 17:30

Kategorie: Novinky