ARCHA 26. 1. – 2. 2. 2014

JEŠTĚ DNES

Po bohoslužbě setkání plnoprávných členů sboru a starších sboru.

 MIMOŘÁDNĚ

27. – 29. 1. (po – st) Kazatelská pastorálka v Havlíčkově Brodě

*

29. 1. v 18.15 (st) Biblická hodina (téma: Izaiáš – Obrať se, nebo shoř!)

PŘIPRAVUJEME

5. 2. (st) Zápis do 1. ročníku NOE – ZŠ

*

18. 2. – 18. 3. Pět večerů o výchově dětí
(pořádá NOE – ZŠ – info na nástěnce a na webu)

 PRAVIDELNĚ

Nedělní bohoslužba (ne 9.30, modlitby 9.00)

Anglický klub (pondělí 17.00/ob týden)

Seniorklub (středa 17.00)

Biblická hodina (středa 18.15)

Sejití maminek (čtvrtek 9.00/ob týden)

Awana klub (čtvrtek 17.00)

Dorost (pátek 16.30)

Mládež (sobota 18.00)

Evergreeni (neděle 18.00)



Pastýřská služba

(po bohoslužbě je vpředu v sále připravený jeden ze starších sboru k rozhovoru a k modlitbě)

Kategorie: Novinky