ARCHA V TÝDNU  26.5.-2.6.2019

Po nedělní bohoslužbě můžete využít pastorační službu starších sboru v místnosti střední besídky.

*

Pozvánky na celocírkevní akce sledujte prosím na nástěnce nebo na webu cb.cz

*
Po nedělní bohoslužbě zveme na kávu v kavárně a vestibulu 

*

27. 5. v 18:00 (po) Modlitební sejití za budovu školy NOE

29. 5. v 09:00 (st) Sejití kazatelů a vikářů z východočeského seniorátu II v Arše

*

1.6. v 14:00 (so) Svatební den Kristiny Widenské a Tomáše Kabíčka (v kostele sv. Bartoloměje)

PŘIPRAVUJEME

16. 6. v 9:30 (ne) Bohoslužba s oficiálním rozloučením s Tabačanovými
od 15 hod společný program s pohoštěním na hřišti školy NOE.

*

29. 6. – 6. 7. English Camp
JEŠTĚ JSOU VOLNÁ MÍSTA! Bližší informace u Honzy Macka

*

29. 6. – 6. 7. Rodinný English Camp

PRAVIDELNĚ 

Nedělní bohoslužba Neděle 9:30 (modlitby v 9:00)

Anglický klub Pondělí 17:00 (2. a 4. pondělí)

Kurz Alfa Úterý 18:00 

Seniorklub Středa 17:00 

Seniorklub cvičení Čtvrtek 9:00 

Awana klub Čtvrtek 17:00 

Dorost Pátek 16:30

Mládež Sobota 18:00

Evergreeni Neděle 17:30

Kategorie: Novinky