ARCHA 28. 7. – 4. 8. 2013

 V NEDĚLI

 Pastýřská služba

(po bohoslužbě je vpředu v sále připravený jeden ze starších sboru k rozhovoru a k modlitbě)

 MIMOŘÁDNĚ

 20. 7. – 3. 8. Dorostový tábor

*

Modlitební úterky za Kurz Alfa

(bližší informace ve SL nebo u Hambálků)

Finanční dary na Kurz Alfa mají variabilní symbol 44 + rodné číslo před lomítkem

*

5. – 18. 8.  Brigáda ve škole NOE

(informace na nástěnce nebo u M. Chmelové)

*

3. 8. (so) Pastorace sborových konfliktů

Kurz ETS v Arše.

Nutno se předem přihlásit – informace na nástěnce! Kurz vede Pavel Raus.

*

5. – 9. 9. Sborový zájezd do Polska

(informace na nástěnce nebo u Petra Kotase st.)

*

13. – 15. 9.  A Rocha – křesťané v ochraně přírody

Konference v Litomyšli s vynikajícími řečníky a s sobotním výjezdem do zajímavých lokalit v okolí Litomyšle – bližší informace na nástěnce nebo u Marie Kampové

 PŘIPRAVUJEME

 10. – 17. 8. Mládežnický Relax

 

Pravidelné  bohoslužby o prázdninách neděle 9.30 hodin

Večeře Páně bude v neděli 11. 8.

Kategorie: Novinky