ARCHA V TÝDNU  28.4.-5.5.2019

Po nedělní bohoslužbě můžete využít pastorační službu starších sboru v místnosti střední besídky.

*

Pozvánky na celocírkevní akce sledujte prosím na nástěnce nebo na webu cb.cz

*
Po nedělní bohoslužbě zveme na kávu v kavárně a vestibulu 

*

29. 4. v 18:00 (po) Modlitební setkání za projekt „nová budova pro školu NOE“

*
29. 4. v 20:00 (po) Modlitební sejití starších sboru

*

30.4. v 18:00 (út) Kurz Alfa

*

5. 5. v 9:30 (ne) Bohoslužba, 
po bohoslužbě beseda starších sboru se členy

TERMÍN DO KALENDÁŘE

12. 5. v 9:30 (ne) Bohoslužba, Večeře Páně, kázání Roman Neumann,
po bohoslužbě členské shromáždění – hlasování o odkupu budovy pro školu NOE

*

26. 5. v 9:30 (ne) Bohoslužba, kázání Bronislav Matulík 
po bohoslužbě členské shromáždění – hlasování o správci Romanovi Neumannovi

PRAVIDELNĚ 

Nedělní bohoslužba Neděle 9:30 (modlitby v 9:00)

Anglický klub Pondělí 17:00 (2. a 4. pondělí)

Kurz Alfa Úterý 18:00 

Seniorklub Středa 17:00 

Seniorklub cvičení Čtvrtek 9:00 

Awana klub Čtvrtek 17:00 

Dorost Pátek 16:30

Mládež Sobota 18:00

Evergreeni Neděle 17:30

Kategorie: Novinky