ARCHA V TÝDNU  28.10. – 4.11.2018

Zájemci o časopis Církve bratrské Brána
– hlaste se  u Marie Kampové.
Časopis vychází 10x ročně s přílohou iNForm o dění v církvi. Cena je 430,- Kč.
Předplatné je možné zaplatit na účet sboru 2000380583/2010 a vs. 56. Do poznámky jméno.

*

30.10. v 18:00 (út) Kurz Alfa

*

31.10. v 18:30 (st) Biblická hodina
Téma: Kristovi učedníci 
(Jak těžké je být pokorný – Jakub a Jan Zebedeovi)

*

4. 11. v 9:30 (ne) Bohoslužba 
kázání R. Kalenský – Ježíš a Zacheus aneb opovrhovaný hledající

PŘIPRAVUJEME 

11. 11. v 9:30 (ne) Bohoslužba
kázání M. Tabačan – Ježíš a římský setník aneb víra outsidera
večeře Páně, požehnání dětem

*

Akce k 20. výročí otevření Archy
23. 11. od 17:00 – Slavnostní večer pro pozvané
24. 11. 14:00 – 18:00 – Den otevřených dveří pro veřejnost
25. 11. 9:30 a 14:00 – Sborový den, kázání T. Holubec, společný oběd a odpolední slavnost 
(na oběd se přihlaste – přihláška ve vestibulu)

PRAVIDELNĚ 

Nedělní bohoslužba Neděle 9:30 (modlitby v 9:00)

Anglický klub Pondělí 17:00 (2. a 4. pondělí)

Kurz Alfa Úterý 18:00 

Seniorklub Středa 17:00 

 Biblické studium Středa 18:30 

Seniorklub cvičení Čtvrtek 9:00 

Awana klub Čtvrtek 17:00 

Dorost Pátek 16:30

Mládež Sobota 18:00

Evergreeni Neděle 17:30

.

Kategorie: Novinky