ARCHA 29. 12. 2013 –  5. 1. 2014

Finanční dary poukázané bezhotovostně musí být připsány nejpozději 31. 12. 2013 na účet sboru, abyste si je mohli odečíst z daní.  Počítejte s dobou převodu z banky do banky.

Za Vaše dary děkujeme!

*

Náš dluh vůči Radě CB ke konci letošního je 999.999,- Kč!!!!

 MIMOŘÁDNĚ

 31. 12. v 18:00 – POZOR ZMĚNA (út) Bohoslužba na závěr roku

*

5. 1. v 9:30 (ne) Novoroční bohoslužba

*

5. 1. v 17:00 (ne) Tříkrálový koncert komorního orchestru Bona Nota

 PŘIPRAVUJEME

Ekumenická modlitební shromáždění

8. 1. v 18:00 (st)  v Arše 

10. 1. v 18:00 (st) Církev adventistů

 PRAVIDELNĚ

Nedělní bohoslužba (ne 9:30, modlitby 9:00)

Anglický klub (pondělí 17:00/ob týden)

Seniorklub (středa 17:00)

Biblická hodina (středa 18:15)

Sejití maminek (čtvrtek 9:00/ob týden)

Awana klub (čtvrtek 17:00)

Dorost (pátek 16:30)

Mládež (sobota 18:00)

Evergreeni (neděle 18:00)

Pastýřská služba

(po bohoslužbě je vpředu v sále připravený jeden ze starších sboru k rozhovoru a k modlitbě)

Kategorie: Novinky