ARCHA 29. 9. – 6. 10. 2013

 JEŠTĚ DNES

 Pastýřská služba

(po bohoslužbě je vpředu v sále připravený jeden ze starších sboru k rozhovoru a k modlitbě)

 MIMOŘÁDNĚ

30. 9. (po) Neformální sejití starších sboru  v Chrasti

*

1. 10. v 18.00 (út) Kurz Alfa

*

od 2. 10. v 17.00 pravidelně každou středu Seniorklub

*

2. 10. v 18.15 (st) pravidelné biblické hodiny

 (téma této středy: Pět kroků od vavřínu)

*

5. 10. (so) Setkání statutárních zástupců všech sborů CB v Arše

*

11. 10. v 18.00 (pá) Finanční gramotnost – seminář Etického fóra ČR

(bližší informace na nástěnce)

*

13. 10. v 9.30 (ne) Bohoslužba s Večeří Páně

 PRAVIDELNĚ

Nedělní bohoslužba (ne 9:30, modlitby 9:00)

Kurz Alfa (úterý 18:00)

Seniorklub (středa 17:00)

Biblická hodina (středa 18:15)

Sejití maminek (čtvrtek 9:00/ob týden)

Awana klub (čtvrtek 17:00)

Dorost (pátek 16:30)

Mládež (sobota 18:00)

Evergreeni (neděle 18:00)

Kategorie: Novinky