ARCHA 3. – 10. 11. 2013

 JEŠTĚ DNES

 Pastýřská služba

(po bohoslužbě je vpředu v sále připravený jeden ze starších sboru k rozhovoru a k modlitbě)

*

Dnes sbírka 10 Kč pro NOE (kasička ve vestibulu vedle šatny)

 MIMOŘÁDNĚ

 4. 11. v 18:00 (po) Pracovní sejití starších sboru

*

6. 11. v 18:15 (st) Biblická hodina (téma této středy: Kdo nebude překvapen?)

*

10. 11. v 9:30 (ne) Bohoslužba s Večeří Páně

*

Na neděle 10. a 17. 11. vyhlašuje staršovstvo účelovou sbírku na splácení dluhů po stavbě Archy – tento rok máme RCB splatit dle splátkového kalendáře ještě 200.000,-Kč)

*

10. 11. v 16:00 (ne) Vzpomínkové setkání účastníků zájezdu do Polska. Vstup povolen i těm, kteří v Polsku nebyli  😎 .

 PRAVIDELNĚ

Nedělní bohoslužba (ne 9:30, modlitby 9:00)

Kurz Alfa (úterý 18:00)

Seniorklub (středa 17:00)

Biblická hodina (středa 18:15)

Sejití maminek (čtvrtek 9:00/ob týden)

Awana klub (čtvrtek 17:00)

Dorost (pátek 16:30)

Mládež (sobota 18.00)

Evergreeni (neděle 18:00)

Kategorie: Novinky