ARCHA 3. – 10. 3. 2013

 Ještě dnes

Pastýřská služba (po bohoslužbě vpředu v sále je připravený jeden ze starších sboru k rozhovoru a k modlitbě)

*

Dnes sbírka 10 Kč pro NOE (kasička vedle šatny)

*

Založili jsme nový bankovní účet u FIO banky

2000380583/2010

Prosíme, abyste všechny dary a platby začali posílat na tento účet. Účet u České spořitelny bude během několika měsíců zrušen.

Mimořádně

V sobotu proběhlo poslední rozloučení s bratrem Arnoštem Šenkýřem.

*

4. 3. v 18.00 (po)  Pracovní sejití starších sboru

*

8. 3. v 16.00 (pá) Přástky, aneb ruční dílny

(posezení v kavárně, ruční práce s sebou)

*

8. 3. v 18.00 (pá) Výroční členská schůze Elimu

*

10. 3. v 9.00 (ne) Bohoslužba s Večeří Páně

společný oběd pro přihlášené

13.30 Výroční členské shromáždění

Připravujeme

 24. 3. v 18.00 (ne) Koncert Evy Henychové

Kategorie: Novinky