ARCHA V TÝDNU  3.-10.3.2019

Pozvánky na celocírkevní akce sledujte prosím na nástěnce nebo na webu cb.cz

*
Po nedělní bohoslužbě zveme na kávu v kavárně a vestibulu.

*

4. 3. v 18:00 (po) Pracovní sejití starších sboru

*

5.3. v 18:00 (út) Kurz Alfa

*

6. 3. v 18:30 (st) Biblická hodina

*

8.3. v 18:00 (pá) Manželské večery
pro přihlášené

*

10. 3. v 9:30 (ne) Bohoslužba, večeře Páně

*

10.3. ve 13:30 VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ
Budeme volit nové staršovstvo!

Kandidátka zaslána členům emailem, popř. předána osobně a je vyvěšena na nástěnce.
Přihláška ke společnému obědu ve vestibulu, nebo volejte do kanceláře 732 157 375

PŘIPRAVUJEME

Máte chuť zapojit se do akce HÁDEJ, KDO PŘIJDE NA OBĚD 31. 3.?
Můžete pozvat na oběd, nebo být pozvaní nebo je vám to jedno…
Zájemci, hlaste se v kanceláři u Marie: Osobně nebo volejte 732 157 375 nebo emailem info@archapardubice.cz.

TERMÍN DO KALENDÁŘE

PRAVIDELNĚ 

Nedělní bohoslužba Neděle 9:30 (modlitby v 9:00)

Anglický klub Pondělí 17:00 (2. a 4. pondělí)

Kurz Alfa Úterý 18:00 

Seniorklub Středa 17:00 

Seniorklub cvičení Čtvrtek 9:00 

Awana klub Čtvrtek 17:00 

Dorost Pátek 16:30

Mládež Sobota 18:00

Evergreeni Neděle 17:30

Kategorie: Novinky