ARCHA V TÝDNU  3.-10.2.2019

Hledáme bratra či sestru pro službu projekce na bohoslužbách.
Přihlaste se u br. Michala Picky.

*

9. 2. od 9:00 (so)
Propůjčujeme Archu pro Konferenci o zakládání nových sboru (pořádá odbor RCB)

*

10. 2. v 9:30 (ne) Bohoslužba s Večeří Páně,
kázání Martin Tabačan

Po bohoslužbě SETKÁNÍ STARŠÍCH SBORU SE ČLENY

PŘIPRAVUJEME

Od 15. 2. 2019 Manželské večery
Hlaste se v kanceláři nebo manželům Kalenským

*

od února Kurz Alfa

TERMÍN DO KALENDÁŘE

10.3. ve 13:30 VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ

PRAVIDELNĚ 

Nedělní bohoslužba Neděle 9:30 (modlitby v 9:00)

Anglický klub Pondělí 17:00 (2. a 4. pondělí)

Kurz Alfa Úterý 18:00 

Seniorklub Středa 17:00 

Seniorklub cvičení Čtvrtek 9:00 

Awana klub Čtvrtek 17:00 

Dorost Pátek 16:30

Mládež Sobota 18:00

Evergreeni Neděle 17:30

.

Kategorie: Novinky