ARCHA V TÝDNU 3. – 10.9. 2017

Sbor zřídil druhý účet číslo 11333388/2010. 
Cokoli přijde na tento účet, bude použito na opatření vlastní budovy pro školu NOE.
(Stávající sborový účet a variabilní symboly zůstávají nezměněny).

*

Pastorační službu starších po nedělní bohoslužbě najdete v besídkové místnosti v přízemí.

*

10. 9. v 9:30 (ne) Bohoslužba s Večeří Páně

 

PŘIPRAVUJEME

28. 9. – 1. 10. Sborový zájezd do Polska 
(informace Petr Kotas st.)

PRAVIDELNĚ

Nedělní bohoslužba Ne 9:30 (modlitby v 9:00)

Anglický klub Po 17:00 2. A 4. Pondělí

Awana klub Čt 17:00 od 5. 10.

Dorost Pá 16:30

Mládež So 18:00

Evegreeni Ne 17:30

Kategorie: Novinky