ARCHA 30. 3. – 6. 4. 2014

JEŠTĚ DNES

Probíhá akce 40 dní s Biblí – už jste se zapojili? (rozpis čtení také na webu )

 MIMOŘÁDNĚ

Probíhá velký úklid Archy, ještě nejsou obsazené všechny práce!!!

(rozpis na nástěnce)

*

2. 4. v 18:15 (st) Biblická hodina (téma: Koho (čeho) se bojíš?)

 PŘIPRAVUJEME

12. 4. v 12.04 (so) Svatební bohoslužba snoubenců Petry Touškové a Tomáše Jeníčka

*

13. 4. v 18:00 (ne) Jarní koncert komorního orchestru Bona Nota

*

14. – 17. 4. v 18:15 (po-čt) Modlitební setkání

*

18. 4. v 9:30 (pá) Velkopáteční bohoslužba s Večeří Páně

na téma: Bůh nám rozumí, proto nám odpouští.

*

18. 4. v 18:15 (pá) Pašijová bohoslužba

*

20. 4. v 9:30 (ne) Velikonoční bohoslužba s Večeří Páně

na téma: Bůh nám rozumí, proto nám žehná.

*

 21. 4. v 18:00 (po) Velikonoční kavárna

 PRAVIDELNĚ

Nedělní bohoslužba (ne 9:30, modlitby 9:00)

Anglický klub (pondělí 17:00/ob týden)

Seniorklub (středa 17:00)

Biblická hodina (středa 18:15)

Sejití maminek (čtvrtek 9:00/ob týden)

Awana klub (čtvrtek 17:00)

Dorost (pátek 16:30)

Mládež (sobota 18:00)

Evergreeni (neděle 18:00)

Pastýřská služba (po bohoslužbě je vpředu v sále připravený jeden ze starších sboru k rozhovoru a k modlitbě)

Kategorie: Novinky