ARCHA V TÝDNU  31.3.-7.4.2019

Pozvánky na celocírkevní akce sledujte prosím na nástěnce nebo na webu cb.cz

*
Po nedělní bohoslužbě zveme na kávu v kavárně a vestibulu 

*

2.4. v 9:00 (út)Společné čtení Žalmů v rámci akce 40 dní s Biblí
Rozpis čtení ve vestibulu nebo na www.cb.cz

*

2.4. v 18:00 (út) Kurz Alfa

*

 3.4. v 18:30 (st) Biblická hodina
SPOLEČENSTVÍ KRISTOVY CÍRKVE – Lid vzájemné jednoty aneb jak je to s různými názory? Nelpím na učiteli víc než na Kristu?

*

4. 4. v 18:00 (čt) Klub deskových her

*

5. 4. v 16:00 (pá) Seniorklub – cvičení paměti

*

5. 4. v 19:00 (pá) Manželské večery
pro přihlášené

TERMÍN DO KALENDÁŘE

12. 5. (ne po bohoslužbě) Členské shromáždění
– hlasování o odkupu budovy

PRAVIDELNĚ 

Nedělní bohoslužba Neděle 9:30 (modlitby v 9:00)

Anglický klub Pondělí 17:00 (2. a 4. pondělí)

Kurz Alfa Úterý 18:00 

Seniorklub Středa 17:00 

Seniorklub cvičení Čtvrtek 9:00 

Awana klub Čtvrtek 17:00 

Dorost Pátek 16:30

Mládež Sobota 18:00

Evergreeni Neděle 17:30

Kategorie: Novinky