ARCHA V TÝDNU  4. – 11.3.2018

Pastorační službu starších po nedělní bohoslužbě najdete v besídkové místnosti v přízemí

*

Staršovstvo vyzývá členy sboru k modlitbám za Boží vedení při rozhodování o vikariátu br. Jana Macka v našem sboru.

*

DNES VE 13:30 HODIN VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ

*

5. 3. v 16:45 (po) Seniorklub –  setkání se starostou a primátorem

*

5. 3. v 18:00 (po) Pracovní setkání starších sboru

*

6.3. v 9:00 (út) Společné čtení Žalmů v rámci 40 dní s Biblí
Zapojme se do akce 40 dní s Biblí i doma! Rozpisy jsou ve vestibulu a na webu.

*

 

Jak se modlit – od 7. 3. v 18.30 1/14 dní v rámci biblických hodin
kurz pod vedením M. Hambálka. Pozvánky jsou ve vestibulu.

*

11. 3. v 9:30 (ne) Bohoslužba, večeře Páně

PRAVIDELNĚ 

Nedělní bohoslužba Ne 9:30 (modlitby v 9:00)

Anglický klub Po 17:00 2. a 4. pondělí

Seniorklub St 16:45 

Biblická hodina není

Awana klub Čt 17:00 

Dorost Pá 16:30

Mládež So: 18:00

Evergreeni Ne 17:30

Kategorie: Novinky