ARCHA 6. – 13. 10. 2013

 JEŠTĚ DNES

Pastýřská služba

(po bohoslužbě je vpředu v sále připravený jeden ze starších sboru k rozhovoru a k modlitbě)

*

Dnes sbírka 10 Kč pro NOE (kasička ve vestibulu vedle šatny)

MIMOŘÁDNĚ

7. 10. (po) Pracovní sejití starších sboru

*

9. 10. v 18:15 (st)  Biblické hodina  (téma: Co s obtížemi a soužením?)

*

11. 10. v 18:00 (pá) Finanční gramotnost – seminář Etického fóra ČR

(bližší informace na nástěnce)

*

13. 10. v 9:30 (ne) Bohoslužba s Večeří Páně

PŘIPRAVUJEME

16. 10. v 18.15 (st) v rámci biblické hodiny promítání a vyprávění bratra Toma z Ugandy o práci mezi místním obyvateli.

Proběhne sbírka na tuto práci.

*

19. 10. v 9.00 (so) Rodinná konference na téma: Soužití generací v rodině

(řečník: Pavel Raus)

*

2. 11. 14 – 19 hod (so) NOE zve na seminář s Eliškou Krmelovou:

Jak udělat hodinu biblického vyučování zajímavou

(budova školy na Zborovském nám. 2018 – info na nástěnce)

 PRAVIDELNĚ

Nedělní bohoslužba (ne 9:30, modlitby 9:00)

Kurz Alfa (úterý 18:00)

Seniorklub (středa 17:00)

Biblická hodina (středa 18:15)

Sejití maminek (čtvrtek 9:00/ob týden)

Awana klub (čtvrtek 17:00)

Dorost (pátek 16:30)

Mládež (sobota 18.00)

Evergreeni (neděle 18:00)

Kategorie: Novinky