ARCHA 6. – 13. 7. 2014

MIMOŘÁDNĚ

12. – 19. 7. Dětský tábor v Miletínských Lázních

*

Hledáme učitele do nedělní besídky. Informace u Jany Kalenské a Štěpánky Řehákové

*

13. 7. v 9.00 (ne) Bohoslužba s Večeří Páně

PŘIPRAVUJEME

26. 7. – 9. 8. Tábor dorostu

*

9. – 16. 8. Relax mládeže

*

od 3. 10. Manželské večery (informace na nástěnce a přihlášky v kanceláři)

PRAVIDELNĚ BĚHEM PRÁZDNIN

 Nedělní bohoslužba (ne 9.30, modlitby 9.00)



Pastýřská služba (po bohoslužbě je vpředu v sále připravený jeden ze starších sboru k rozhovoru a k modlitbě)

Kategorie: Novinky