ARCHA 7. – 14. 10. 2012

Ještě dnes

Účelová sbírka na splácení dluhu vynesla 34.437,-Kč

V minulém týdnu jsme odeslali Radě CB splátku dluhu za stavbu Archy ve výši 100.000,-Kč

Výše našeho dluhu se tak dostala pod hranici dvou miliónů!!! Díky Bohu a Vám všem.

*

Společný oběd pro přihlášené

13.30 odpolední program spolu s Bysterskými

*

19.00 Modlitební setkání při příležitosti  mezinárodního dne modliteb za lid Izraele

Mimořádně

8. 10. v 17.30 (po) Setkání s Marilyn Farnik na téma: Jak být dobrou tchýní?

*

13. 10. Rodinná konference v Arše (pořádá Dětský odbor Církve bratrské)

*

14. 10. v 9.00 (ne) Bohoslužba s Večeří Páně

Po bohoslužbě se koná informativní setkání k volbě kazatele – správce sboru pro členy sboru, kteří mají dotazy k volbě

Připravujeme

21. 10. od 13.30 Členské shromáždění s volbou kazatele – správce sboru

*

21. 10. v 18.00 Studentská bohoslužba

Kategorie: Novinky