ARCHA 7. – 14. 7. 2013

V NEDĚLI

 Pastýřská služba

(po bohoslužbě je vpředu v sále připravený jeden ze starších sboru k rozhovoru a k modlitbě)

*

Prosíme, abyste všechny dary a platby přesměrovali na účet 2000380583/2010.

*

Nové telefonní číslo do kanceláře sboru je +420731143403. Pevná linka bude zrušena.

MIMOŘÁDNĚ

13. – 20. 7. Tábor dětí

*

Modlitební úterky za Kurz Alfa

(bližší informace ve Sborovém listě nebo u Hambálků)

Finanční dary na Kurz Alfa mají variabilní symbol 44 + rodné číslo před lomítkem

*

5. – 18. 8.  Brigáda ve škole NOE

(informace na nástěnce nebo u M. Chmelové)

*

3. 8. (so) Pastorace sborových konfliktů

Kurz ETS v Arše.

Nutno se předem přihlásit – informace na nástěnce! Kurz vede Pavel Raus.

*

13. – 15. 9.  A Rocha – křesťané v ochraně přírody

Konference v Litomyšli s vynikajícími řečníky a se sobotním výjezdem do zajímavých lokalit v okolí Litomyšle – bližší informace na nástěnce nebo u Marie Kampové

PŘIPRAVUJEME

 20. 7. – 3. 8. Dorostový tábor

*

10. – 17. 8. Mládežnický Relax

 

Pravidelné  bohoslužby o prázdninách – neděle 9.30 hodin

 Večeře Páně o prázdninách – neděle 14. 7. a 11. 8.

Kategorie: Novinky