ARCHA V TÝDNU  7.-14.10.2018

8. 10. v 18.00 (po) Pracovní sejití starších sboru

*

9.10. v 18:00 (út) Kurz Alfa

*

10. 10. v 18:30 (st) Biblická hodina
Téma: Kristovi učedníci 
(Šimon Zélota)

*

14. 10. v 9:30 (ne) Bohoslužba,  večeře Páně, požehnání dětem

PŘIPRAVUJEME 

21. 10. (neděle po bohoslužbě) Setkání starších se členy sboru

*

21. 10. v 17:00 (ne) Seniorklub
Uganda – její proměna očima F. Krampoty (beseda s promítáním)

*

25. 10. (čt) Škola NOE připravuje projekt 100 LET REPUBLIKY. 
Máte-li, prosíme o zapůjčení předmětů z té doby do „muzea“. Dále přivítáme zapůjčení kostýmů z doby první republiky na módní přehlídku a do fotokoutku. Děkujeme.
Během projektu od 8 do 13 hod jste zváni k návštěvě školy

PRAVIDELNĚ 

Nedělní bohoslužba Neděle 9:30 (modlitby v 9:00)

Anglický klub Pondělí 17:00 (2. a 4. pondělí)

Kurz Alfa Úterý 18:00 

Seniorklub Středa 17:00 

 Biblické studium Středa 18:30 

Seniorklub cvičení Čtvrtek 9:00 

Awana klub Čtvrtek 17:00 

Dorost Pátek 16:30

Mládež Sobota 18:00

Evergreeni Neděle 17:30

.

Kategorie: Novinky