ARCHA 7. – 14. 9. 2014

MIMOŘÁDNĚ

7. 9. (ne) po bohoslužbě krátká schůzka vedoucích a rodičů dětí ze střední besídky

*

8. 9. v 17: 00 (po) English Club – klub pro středoškoláky 
(dále pak každé 2. a 4. pondělí v měsíci)

*

8. 9. v 17:30 (po) Vzdělávání žen s Maryllin Farnik
(dále pak každé 2. pondělí v měsíci)

*

12. – 13. 9.  Setkání dorostových seniorů Dorostového odboru RCB

PŘIPRAVUJEME 

14. 9. v 9:30 (ne) Bohoslužba s Večeří Páně

*

20. 9. v 11:30 (so) Svatební bohoslužba Veroniky Linhartové a Pavla Oplištila v kostele v Podlažicích

*

od 23. 9. Kurz Alfa

*

od 3. 10. Manželské večery (informace na nástěnce a přihlášení v kanceláři sboru)

PRAVIDELNĚ

Nedělní bohoslužba (neděle 9:30, modlitby 9:00)

English Club (pondělí 17:00 2. a 4. pondělí)

Alfa kurz (úterý 18:00 od 23. 9.)

Biblická hodina (středa 18:15 od 24. 9.)

Sejití maminek (čtvrtek 9:00/ob týden)

Awana klub (čtvrtek 17:00)

Dorost (pátek 16:30)

Mládež (sobota 18:00)

Evergreeni (neděle 18:00)

Kategorie: Novinky