ARCHA 8. – 15. 12. 2013

 JEŠTĚ DNES

 Pastýřská služba

(po bohoslužbě je vpředu v sále připravený jeden ze starších sboru k rozhovoru a k modlitbě)

*

14:00 ELIM zve na návštěvu pardubického zámku

*

18:00 Studentská bohoslužba

*

Připojte se k akci Balíčky do věznice – čtěte bližší informace

*

Prosíme o podepsání přání pro naše  bratry a sestry, kteří nemohou být pravidelně mezi námi.

MIMOŘÁDNĚ

9. 12. v 17:00 (po) Anglický klub

*

9. 12. v 17:00 (po) Seniorklub

 *

11. 12. v 18:15 (st) Biblická hodina (téma: Komu se vyhnout obloukem?)

*

13. 12. v 18:00 (pá) Schůze ELIMu

PŘIPRAVUJEME

Program adventních a vánočních akcí v tištěné podobě na stole ve vestibulu Archy nebo na webu

PRAVIDELNĚ

Nedělní bohoslužba (ne 9:30, modlitby 9:00)

Kurz Alfa (úterý 18:00)

Seniorklub (středa 17:00)

Biblická hodina (středa 18:15)

Sejití maminek (čtvrtek 9:00/ob týden)

Awana klub (čtvrtek 17:00)

Dorost (pátek 16:30)

Mládež (sobota 18:00)

Evergreeni (neděle 18:00)

Kategorie: Novinky