Mimořádně

7. – 14. 7. probíhá English Camp

*

14. – 21. 7. Tábor dětí – Miletínské Lázně

*

Zveme k finanční a věcné podpoře při otevírání NOE mateřské školy – seznam potřeb pro MŠ naleznete ve vestibulu v Arše

Pravidelně během prázdnin

 Nedělní bohoslužba (ne 9:00, modlitby 8.00)

MODLITEBNÍ PŘEDMĚTY ENGLISH CAMP

 MODLEME SE:

  •  Aby měli Američané modrost při oslovování   studentů
  •  Citlivost pro Kena při večerních programech
  •  Za dobré počasí
  •  Ochranu před úrazy a nemocemi
  •  Za celistvost našeho českého týmu
  •  Za otevřená a hledající srdce studentů

MODLITEBNÍ PŘEDMĚTY DĚTSKÝ TÁBOR

 MODLEME SE:

● za požehnání celotáborového programu „Každá hora se dá zdolat, když…“  (důvěřujeme Hospodinu)

● za sílu i moudrost pro táborový tým 20 lidí z CB Pardubice a ŘKC Trutnov

● za finanční dar pro 6 dětí – účastníků tábor z rodin s momentální sociální nouzí, které by  si jinak tábor nemohli dovolit

Kategorie: Novinky